Lojistik Ön lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimLojistik
Program Direktörü.
Program TürüÖn lisans Programı
Kazanılan Derecenin Seviyesi.
Kazanılan Derece.
Eğitim Türü.
Kayıt Kabul KoşullarıOrtaöğretimden Mezun Olmak
Önceki Öğrenmenin TanınmasıTürk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar
Mezuniyet Koşulları Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program Amacı.
Mezunların Mesleki Profilleri.
Bir Üst Dereceye Geçiş.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.00

Başarılı

50-59

DD

1.50

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Eğitim Öğretim Metotları

 Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

KüçükGrup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme/Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Program Çıktıları

1-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme.
2-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme
3-Davranışlarda etik kurallara uyma
4-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olabilme.
5-Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme
6-Lojistik biliminin temel kavramlarını anlama ve uygulamaya aktarma
7-Lojistik işletmesinin işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme
8-Lojistik İşletmesini örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama;yerel,ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.
9-Lojistik kuruluşunun,var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal,hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.
10-Türkiye’de ve dünyada Deniz ve Lojistik İşletmeciliğinin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.

Müfredat

Lojistik Kredili Ders Yapısı Şeması1. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
GNE005 Genel Ekonomi 3 0 4
GNİ001 Genel İşletme 3 0 3
GNM004 Genel Muhasebe 3 0 3
LJP101 Lojistik İlkeleri I 3 0 4
LJP1001 Lojistik Yönetimi 3 0 4
TMH002 Temel Hukuk 2 0 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli 21-22 GÜZ() 3
TİM107 Ticari Matematik 1 1 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
LJP216 Depo Tasarımı ve Stok Yönetimi 3 0 3
LJP201 Lojistik İlkeleri II 3 0 4
PZİ005 Pazarlama İlkeleri 3 0 3
THB002 Ticaret Hukuku Bilgisi 2 0 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
YNO003 Yönetim ve Organizasyon 3 0 4
Seçmeli 2019-2020 1. SINIF BAHAR() 7
BYP207 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 3
TBT012 Temel Bilgi Teknolojileri 2 1 4
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

2. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LJP321 Gümrükleme 3 0 4
ÖMİ123 Mesleki İngilizce I 4 0 4
TDR302 Tedarik Zincir Yönetimi 3 0 4
LJP402 Terminal İşlemleri Yönetimi 3 0 4
LJP319 Ulaştırma Sistemleri 3 0 4
LJP401 Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık 3 0 4
Seçmeli LOJİSTİK GÜNDÜZ 22-23() 3
GRŞ01 Girişimcilik 2 0 3
Seçmeli ÜSOD LOJİSTİK GÜNDÜZ() 3
LJP327 Yeşil Yönetim 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi 2 0 10
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması 3 0 15
MYOSTJ01 Staj 0 2 5
Seçmeli LOJİSTİK SEÇMELİ DERSLER() 25
LJP436 Dış Ticaret Uygulamaları 3 0 4
İKY001 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 3
LJP403 Küresel Lojistik 3 0 4
LJP434 Lojistikte İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3
LJP432 Lojistikte Yönetim Becerileri 3 0 3
LJP302 Taşımacılık Hukuku 3 0 4
DTP410 Türkiye-AB İlişkileri 3 0 4
Toplam AKTS: 55
Yıllık Toplam AKTS: 85

Ders & Program Çıktıları Matrisi

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
#
3111311131
1131131313
1313111111
1111113111
GNE005 Genel Ekonomi
#
2214322121
2214322121
2214322121
2214322121
2214322121
2214322121
LJP101 Lojistik İlkeleri I
#
2222333222
2222333222
2222333222
LJP1001 Lojistik Yönetimi
#
2222333222
2222233222
2220233222
TMH002 Temel Hukuk
#
4455445353
4455445353
TDİ101 Türk Dili I
#
2234111111
2234111111
2234111111
2234111111
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce)
#
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
#
2122000011
2122000011
2122000011
2122000011
2122000011
2122000011
LJP216 Depo Tasarımı ve Stok Yönetimi
#
1111141111
2111111141
1111111113
1131111111
1311111111
LJP201 Lojistik İlkeleri II
#
3344555555
3344555555
3344555555
3344555555
PZİ005 Pazarlama İlkeleri
#
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
1211211111
THB002 Ticaret Hukuku Bilgisi
#
1121111111
TDİ102 Türk Dili II
#
0003000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0003000000
1003000000
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce)
#
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
YNO003 Yönetim ve Organizasyon
#
3343445554
3343445554
3343445554
BYP207 Müşteri İlişkileri Yönetimi
#
11444444441133111111
11444444441133111111
11444444441133111111
TBT012 Temel Bilgi Teknolojileri
#
1111541111
1111541111
1111541111
1111541111
1111541111
1111541111
LJP321 Gümrükleme
#
5445444441
ÖMİ123 Mesleki İngilizce I
#
1114233411
1114233411
1114233411
1114233411
1114233411
TDR302 Tedarik Zincir Yönetimi
#
2422443222
4222443222
2242443222
LJP402 Terminal İşlemleri Yönetimi
#
4554544554
4554544554
LJP401 Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık
#
2222332222
2222332222
2222332222
GRŞ01 Girişimcilik
#
1311131111
1311131111
1311131111
1311131111
1311131111
1311131111
1311131111
1311131111
LJP327 Yeşil Yönetim
#
5553555555
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi
#
55555544445555555555
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması
#
55555555444444335555
MYOSTJ01 Staj
#
4544444444
5444444444
5544444444
LJP436 Dış Ticaret Uygulamaları
#
33333322555544332211
İKY001 İnsan Kaynakları Yönetimi
#
1111311111
LJP403 Küresel Lojistik
#
41151541141451511451
41155114141415151451
41155114141415151451
LJP434 Lojistikte İş Sağlığı ve Güvenliği
#
44113311441111111133
44113311441111111133
44113311441111111133
44113311441111111133
44113311441111111133
LJP432 Lojistikte Yönetim Becerileri
#
3444455555
3444455555
3444455555
3444455555
3444455555
3444455555
LJP302 Taşımacılık Hukuku
#
15415111111111111111
DTP410 Türkiye-AB İlişkileri
#
2111311112
2111311112